Hermes Trismegistus

Ik vraag mij steeds weer af, waarom heb ik toch de behoefte om te delen?

Dit hield mij bezig doordat ik in gesprek was met een vriendin. We kwamen namelijk tot de conclusie dat wanneer je geest leeg is, je gemakkelijk informatie vanuit een speciale bron kunt ontvangen. Maar we vroegen ons tevens af, wat is dan die bron?

Dit is wat niemand maar ook niemand kan verklaren en dit noemen we ‘geloof’.

Er zit niets anders op dan te aanvaarden dat er kennis tot mij komt en dat ik hier iets mee doe. Wanneer de energie niet wordt geblokkeerd dan heeft het een goede uitwerking in de materie. Het blijft dus belangrijk obstakels in mijn leven op te ruimen want anders kan de energie niet komen waar het wil zijn.

Ik Ben

Verder wordt ik momenteel enorm geïnspireerd door Hermes Trismegistus, de driewerf-grote.

Eerder heb ik mij verdiept in de godenwereld van de Grieken maar mijn zoektocht bracht mij nu tóch weer verder. De oude wijsheid vind ik nu in Egypte. Ze noemen het ook wel ‘de religie van de geest’. Hermes speelde in die tijd een grote rol in Egypte. Zo langzamerhand besef ik dat we kunnen blijven zoeken, wanneer we niet geloven in de liefde van ons eigen hart. Dit is wat de Egyptenaren al wisten, de zuiverheid van het hart werd gewogen met het tegengewicht van een veer.

Hermes bracht zijn kennis en wijsheid over aan de mensen die wilden luisteren en had veel geduld omdat hij ervan verzekerd wilde zijn dat wat hij sprak ook begrepen werd. Zijn geschriften hebben een lange reis gemaakt maar gelukkig zijn ze gevonden en vertaald. Hermetische literatuur geniet een brede belangstelling. De hermetische visie sluit aan op God, mens en kosmos.

De tijd blijkt voorbij te zijn dat mensen zich door de kerk laten voorschrijven wat ze moeten geloven. Ze willen zelf denken en geloven, zélf authentiek religieus of spiritueel bezig zijn met de wortels van het bestaan.

Hermes

In 1988 kwam Hermes op mijn pad, maar nu ervaar ik Hermes als een grote inspirator voor mijn zoektocht.

Ben ik een revolutionair?

Krishnamurti zei ooit: “Een hervormer houdt zich bezig met resultaten en oppervlakkige veranderingen. Alleen een revolutionair graaft door tot aan de wortels, zoekt de oorzaak waarin het resultaat besloten ligt.”

Ik ben mij er werkelijk van bewust geworden dat wanneer je iets wil veranderen in de wereld, je eerst bij jezelf moet beginnen. Wanneer er onrust in jezelf is moet je op zoek naar de oorzaak. Dit houdt in dat je inderdaad soms moet graven. Maar dit kan alleen als je werkelijk een verandering wilt in de situatie waarin je zit.

Vandaag op de volkstuin werd mij dit toch weer zo mooi duidelijk gemaakt. We hadden een paar bessenstruiken verplaatst, dit was een enorme zware klus. Het wortelgestel was enorm. Toen we ze met veel moeite hadden uitgegraven moesten ze op een andere plek weer worden ingegraven. Natuurlijk heb ik dit met veel liefde en aandacht gedaan.

Toen was het stuk grond waar ze uitkwamen aan de beurt. Ik begon met het omspitten en het krioelden van het onkruid ofwel kweekgras. Nu heb ik gelezen dat kweekgraswortels uiterst voedzaam zijn maar ik ben ze niet van plan te eten. Het kweekgras heeft lange en vertakte wortels, tot 50 cm lang, en ze breken snel af. Ik wilde de grond weer helemaal schoon hebben en met veel geduld ben ik hiermee bezig geweest.

kweekgras

Dit spitten en graven gaf mij opnieuw inzicht. Wanneer je patronen, gewoonten en overtuigingen wilt veranderen dan moet je wel een revolutionair zijn. Je zoekt alleen niet buiten jezelf maar zoekt naar de oorzaak die jezelf hebt gecreëerd, want alleen dat kan je veranderen.

Laatste oordeel

De dag des oordeels, ook wel de jongste dag of het laatste oordeel, is een begrip voor een dag die in zowel joodse, christelijke als islamitische religieuze boeken wordt genoemd als de dag waarop over alle mensen een oordeel geveld zal worden door God. Wikipedia

Ik heb van de zomer een bezoek gebracht aan de Grote Kerk in Alkmaar. Ik wilde net als vele anderen de trap naar de hemel lopen. Boven in de kerk nam ik een foto van ‘Het laatste oordeel’, maar op dat moment had ik er al een bepaald gevoel bij. Nu enkele maanden later wist ik wat deze foto mij te zeggen had. Ik zoek naar de tegenstrijdige gevoelens in mij en kom tot de conclusie dat ik graag naar een andere foto kijk.

laatste oordeel

Ik vroeg mezelf ook af waarom moeten wij het laten aankomen op het laatste oordeel en waarom schilderen we deze zo donker af. Wanneer wij in het heden, tijdens ons leven weten dat we iets niet goed hebben gedaan, waarom kunnen we dit dan niet herstellen?

Waarom leven we met schuldgevoelens en angst? We kunnen ons hier makkelijk van bevrijden door verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden. Neem de tijd en kijk wat je kunt veranderen om weer met een gerust hart verder te leven.

laatste oordeel vernieuwd

Alle grote meesters spreken over liefde en eenheid, dus kijk liever naar mijn transformatie van het laatste oordeel.

Natuurlijk e-book

cover Natuurlijk

Dit is een greep uit de bundel spirituele verhalen, mocht je willen helpen mijn droom te realiseren ‘meewerken aan wereldvrede’, dan zou ik het ontzettend fijn vinden als je het e-book van mij wilt kopen, zodat mijn inspiratie gedeeld kan worden.

Boodschap van Meester Morya:

‘Dit is een tijd om naar voren te komen met je eigen bestaan en om de dingen te doen vanuit je eigen wezen, vanuit je eigen hart.’
Door bovenstaande tekst is het boek NATUURLIJK een verzameling korte spirituele verhalen ontstaan. Ik kon niet anders dan mijn hart volgen en dat was schrijven. Het zijn verhalen over de inzichten die ik tijdens meditatie heb ontvangen gedurende de zoektocht naar mijn ware zelf.
Deze inzichten wil ik nu graag delen met mensen die door mijn liefde geraakt willen worden. Mijn intentie is om ook anderen te motiveren een pelgrim te worden op hun eigen levensweg.

Evolutie
Evolutie is voor mij al dat groeit, verandert en mee beweegt. Volgens van Dalen:
• Beweging met betrekking tot stelling of opstelling.
• Geleidelijke ontwikkeling tot iets anders, met name tot iets hogers of beters.
Al met al, ik zie het als mijn eigen ontwikkeling. De piramide van Maslow, de behoefte aan zelfverwezenlijking. Het ervaren van onafhankelijkheid, vervullen van persoonlijke doelstellingen, bevestiging van de eigen vaardigheden en van het zelfvertrouwen. Het beleven van vreugde, een groeiende waarneming, bewust leven, samenhangend denken, het vinden van de zin van het bestaan.

Communicatie
Dit blijkt in het dagelijkse leven toch wel lastig te zijn. We hebben allemaal zo snel een oordeel over iets of iemand. Hierdoor plaats je het in een hokje en als je niet oppast kan je het niet meer objectief benaderen.
Ik merk zelf ook weleens dat ik het gevoel heb dat ik niet goed tegen kritiek kan. Terwijl ik, als ik er even over heb nagedacht, eigenlijk deze kritiek nuttig kan gebruiken. Het geeft soms juist een opening tot verdieping van de situatie, waardoor de ander ook tot inzicht kan komen. Verder merk ik dat je vooral duidelijk moet zijn, dat hetgeen je zegt ook begrepen moet worden, er mogen geen vragen blijven hangen.

Oplossingen
Ik heb heel veel hulp gezocht bij de ontwikkeling van mezelf. Wat ik van dit alles geleerd heb, is dat je het echt allemaal zelf moet doen. Niemand kan met oplossingen komen want het moet écht uit jezelf komen. Men kan meedenken, steunen en begeleiden maar de stappen moeten zelf worden gezet. Het is een weg van beproeving om te komen tot rust en harmonie. Je wordt op de proef gesteld in geduld, volharding, geloof en vertrouwen.

Rust
Wanneer je tevreden bent met jezelf dan ervaar je rust in jezelf.
Je hoeft jezelf niet meer te bewijzen. Je accepteert de mensen zoals ze zijn. Omdat je weet dat iedereen zijn best doet. We lopen allemaal de weg van het leven. Onze situaties en ervaringen zijn onze levenslessen.
Zonder fouten te maken leren we niet. Omdat we dit allemaal moeten meemaken, kunnen we ons misschien realiseren dat we andermans fouten kunnen vergeven. Ook onze eigen fouten leren ons dat we iets kunnen veranderen. We moeten niet te streng zijn voor ons zelf. Groeien gaat met vallen en opstaan. Stap voor stap met vertrouwen, geloof en veel geduld.

Wereld
Mijn wereldbeeld op dit moment.
Door mijn zoektocht ben ik nu aangekomen bij de tegenstellingen van goed en kwaad. Door het lezen van diverse boeken heb ik hierover een visie gekregen. Ik ben een mens van symbolen. Ik draag om mijn pols een knopenarmband met een pentagram. Voor mij staat deze symbool voor volmaaktheid. Wat ik nu heb begrepen is dat het pentagram zowel het licht als het duister vertegenwoordigt. De vijfpuntige ster staat symbool voor het licht en de vijfhoek staat symbool voor het duister. Deze twee vormen zijn samen oneindig.
Wat ik mij realiseer is dat wanneer er evenwicht is tussen tegenstellingen er rust en harmonie is. Dit geldt dus ook voor deze twee tegenstellingen, wanneer er begrip ontstaat kan er samenwerking komen en uiteindelijk RUST en VREDE.

Misschien dat je na dit te hebben gelezen besluit om het boek te willen hebben, het heeft ongeveer 140 geïnspireerde verhaaltjes. Wanneer je € 5,00 overmaakt op NL70 ABNA 0587 997 974 t.n.v. I.C.M. van Rhoon met vermelding van emailadres en ‘natuurlijk’ dan ontvangt u zo spoedig mogelijk het e-book van mij.