Diensten

 

Coaching

Ik gebruik een eigen stijl bij het coachen. Dit gaat op een speelse, creatieve wijze. Van belang is dat je eerst een juist beeld van je zelf krijgt en je bewust wordt van de last die je meedraagt. Na een kosteloos kennismakingsgesprek kunnen we bekijken of er een klik is en of ik bij de hulpvraag van dienst kan zijn.

Lezing

Ik vind het heel leuk om te spreken over de innerlijke pelgrimage. Mijn verhaal wordt gedragen door symbolen die mij de informatie over dit onderwerp hebben gegeven. Er is alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Workshop – levenskunst

Levenskunst is leren omgaan met jezelf en met de wereld.

Levenswijsheid = de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. De betekenis is dus praktisch of moreel.

Ik wil je op een eenvoudige wijze handvatten aanreiken om evenwichtiger, stabieler en gelukkiger in het leven te komen staan. Dit begint door antwoorden te vinden op de volgende levensvragen:

  1. Wie ben ik?
  2. Wat wil ik?
  3. Wat kan ik?
  4. Wat doe ik?

De workshop bestaat uit 3 dagdelen (datum in overleg). We gaan op een eenvoudige wijze op zoek naar onze kwaliteiten, valkuilen en vaardigheden. Ter afsluiting zetten we hetgeen we te weten zijn gekomen over ons zelfbeeld en het verlangen in de materie zodat het ook vorm krijgt.

De kosten voor deze workshop € 75,00 (incl. Koffie/thee). Aanmelden via info@openjeemotie.nl.