Herfst

• Wat was goed?
• Wat mag ik loslaten?
• Wat wil ik verwelkomen?

hersfst

Het uitgeven van mijn boek was goed, hiermee heb ik een belangrijk proces van mezelf beschreven en verwerkt. De mensen die het kunnen opbrengen om het te lezen zullen zeker situaties of gevoelens tegenkomen die zij op welke wijze dan ook in hun leven zijn tegengekomen.

Wat ik mag loslaten is het streven naar volmaaktheid. Ik ben tevreden met wat ik heb bereikt en weet dat dit voor mij het meest haalbare is.

Ik wil het volle leven verwelkomen. Dat wil zeggen ik wil plezier beleven door leuke dingen te doen, goed luisteren naar mijn behoeftes en hier invulling aan geven. Als laatste wil ik een betekenisvol leven, indien mogelijk nog iets doen met de kennis die ik heb opgedaan. Maar het genieten krijgt wel een belangrijke plaats in mijn lieven. Ik denk dit vooral te kunnen vinden in de natuur, door hierin te werken en te ontspannen. Mogelijk brengt het mij weer de nodige inspiratie die op enigerlei wijze gedeeld wilt worden.

herfst 1

Zelfbevrijding

Ik heb mezelf beloond met de aanschaf van het beeld ‘zelfbevrijding’ gemaakt door Peter Sluijter. Dit beeld gaf mij het gevoel dat ik mijn doel had bereikt, het liet mij weten dat het werken aan mezelf erop zit. Dit voelt werkelijk als een bevrijding, iets moest mij laten stoppen.

zelfbevrijding

Rond 2005 begon ik mijn fictieve bedrijf  ‘OJE, dit staat voor Open je emotie’, ik moest en ik zou werken aan mijn onderdrukte emoties daar zij mij veel te veel stress bezorgden. Ik voelde mij regelmatig (persoonlijk) geraakt door mensen en situaties. Ik voelde mij machteloos en kon niet goed voor mezelf opkomen. Ik wist op het moment dat ik hiermee aan de slag ging niet dat het zo’n ontzettende lange weg zou zijn maar wanneer je de eerste stap hebt gezet volgen er meerdere. Zo heb ik mezelf eerst laten begeleiden om inzicht te krijgen in mijn eigen gedachtenwereld.

golf

Dit inzicht interesseerde mij zo dat ik besloot een ommezwaai te maken, ik ging  een coaching-opleiding  volgen want ik wilde ook anderen kunnen helpen inzichten te vinden. Mijn creatieve geest liet zich steeds meer horen en voelen en dit was mijn drive tot handelen. Ik heb geluisterd naar mijn innerlijke gids en haar de naam Aisha gegeven. Ik hield van het hele proces een dagboek bij en deze is in april als boek verschenen. Ook heb ik een PowerPointpresentatie ‘De pelgrim op zijn levensweg’ gemaakt die ik op verzoek als lezing aanbied. Tijdens deze lezing probeer ik de leerdoelen op ons levenspad te verduidelijken. Het eindpunt van mijn zoektocht is dus bereikt en nú kan ik gaan genieten van alles wat mij wordt aangereikt.

Ik ben Aisha dankbaar en besluit dat ik haar nu laat rusten, ik zal haar beeld mooi maken maar in een rustig tempo met veel liefde en aandacht.

De schat in jezelf

Ik werd vanochtend vroeg wakker en lag te denken aan schat zoeken en deze gedachte bracht mij terug bij een parabel dat ik laatst had gelezen in mijn nieuwe boekje ‘Oosterse Wijsheid voor de westerse mens’. Hier las ik dat God zich had verstopt in het hart van ieder mens. We zijn allemaal in de gelegenheid om hem te vinden als we hier behoefte aan hebben. Nu keek ik op mijn wekker en de tijd stond op 10.01 uur, ik was dus weer in een diepe slaap terecht gekomen en weer eens laat wakker. Op zoek naar de betekenis van 10.01:

“De gedachten die je hebt, vormen een eenheid of zijn in lijn met je spirituele pad en met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

Bergkristal Lopud ruud
Ik heb van de week mijn lezing aangepast en het kristal die ik op Lopud had gevonden als een na de laatste dia toegevoegd. Ik wil hiermee duidelijk maken dat we deze zuiverheid allen in ons dragen dat het de beloning is wanneer je het eindpunt bereikt. Ik sluit mijn presentatie af met de ‘Vitruviusman’ van Da Vinci, de volmaakte mens. Ik heb namelijk begrepen dat dit onze taak is maar ook heb ik van de week het inzicht gekregen dat je tevreden mag en kan zijn met dat wat haalbaar is. Je kunt niet veeleisend zijn naar jezelf, je moet weten wat je aan kan, wanneer je te veel je best moet doen dan kan het tegen je gaan werken. Ik merk dit met alles wat ik momenteel doe, ik voel wanneer het genoeg is. Met boogschieten voel ik regelmatig dat ik weer terug moet gaan naar de basis. Met tuinieren voel ik dat ik even wil pauzeren. Met lezen heb ik nog niet echt een rem. Hiermee wil ik zeggen dat ik me steeds meer bewust word van alles wat goed of niet goed voor me is.

Zelfbeeld

Mijn zelfbeeld is absoluut niet perfect maar ik kan er nog steeds aan werken.

Zo ben ik weer een nieuw project gestart wat mij weer van informatie voorziet. Het bronzen beeld Aisha ligt sinds 2012 te rusten, nú is de tijd aangebroken om het weer eens aandacht te geven. Ik heb de laatste jaren persoonlijk aan mezelf gewerkt maar mijn bronzen beeld vertoont nog steeds diepe deuken en oneffenheden. Ik kan mezelf dus afvragen: ‘Hoe wil ik dat mensen mij zien? Wanneer ben ik tevreden met mezelf?’ Er valt altijd nog iets aan jezelf te verbeteren, je kunt niet perfect zijn maar ik vind het wel belangrijk dat mijn hart en de kern van mezelf zuiver zijn en die wil ik aan het bronzen beeld graag glad geschuurd hebben, zodat deze echt glanzend zijn en de schoonheid kunnen weergeven.

Aisha brons werkplaats

Ik ben bij beeldhouwer Peter Sluijter om advies wezen vragen en die heeft het mij voorgedaan en mij medegedeeld dat het wel wat tijd zal vergen. Peter zelf is met een beeld bezig dat uitbeeld waar ik mee bezig ben, ‘werken aan mezelf’. Zoals alles in het leven is ‘geduld’ een schone zaak. Terwijl ik aan het schuren ben komt er van alles in mijn gedachten. Deze gedachten zijn voor mij weer inspiratie om te schrijven.

Mijn beeld bezorgt mij nog veel problemen waar ik oplossingen voor moet vinden voordat ik het kan laten herrijzen. Ik besef dat het bijna onmogelijk is om perfect of volmaakt te willen zijn maar ik kan er wel naar streven. Ik creëer namelijk alles intuïtief en ben enigszins eigenwijs om veranderingen aan mijn  creaties aan te brengen maar als ik er nu op terug kijk had ik beter de adviezen en goede raad kunnen aannemen want nu kost het mij heel veel moeite en tijd.

De schepper heeft ons allen een schooltas met leerdoelen meegegeven ook stuurt hij ons leraren om deze doelen te realiseren, het is aan ons om ze te herkennen en naar ze te luisteren en er dan iets mee te doen. Ik besluit nú dat ik er geen tijdslimiet op zet maar ik hoop dat ik tevreden kan zijn met dat wat haalbaar is.

Wijzer met de jaren

Met de jaren word je wijzer wordt er gezegd. Mijn ervaring is dat je dit niet zomaar bent, je moet zoeken naar het licht, de zon in jezelf. Zodra je dit hebt gevonden straal je dit uit, je geeft warmte en hoeft nergens moeite voor te doen. Wanneer er niets tussen staat dan wordt deze warmte ontvangen. Het is namelijk de onvoorwaardelijke liefde die gedeeld wilt worden. Als mens straal je kalmte en rust uit en je wordt gezien als een wijs persoon. Iemand die kan luisteren, die begrip heeft voor de situatie van een ander, empathisch is en mededogen kent.

YinYang uil

Ik heb 12 uiltjes die symbool staan voor wijsheid en heldere waarneming.
Het getal twaalf wordt wel als het getal van perfectie gezien.
Er zijn 12 maanden, 12 apostelen 12 uren per etmaal enz.
Omdat 3 en 4 beide “heilige” getallen waren (zijn), is het product hiervan net als de som zeven extra heilig, dus perfect.
Een octaaf bestaat uit 12 halve toonafstanden.
De Europese vlag kent 12 sterren.
Jacob had 12 zonen, de voorvaders van de Twaalf stammen van Israël.
Jezus had 12 discipelen.
Twaalf is de hoogste uur aanduiding op een analoge klok.

Centraal staat de zon met Yin en Yang als kern. De zon ofwel het Goddelijk Vuur dat in de mensenziel huist, is de kern van de Ware Liefde, en de vlammen die samen dit Vuur vormen, zijn de deugden. Een van onze levensdoelen is om balans te brengen in de vrouwelijke en mannelijke energieën in onszelf. Deze beide krachten, yin en yang, komen in ieder van ons voor. Bij een man zullen de mannelijke energieën van nature meer aanwezig zijn en bij een vrouw de vrouwelijke. Maar ook een man kan juist veel vrouwelijke energieën bezitten en een vrouw veel mannelijke. Waar het om gaat is dat bepaalde mannelijke of vrouwelijke energieën niet ontzettend overheersen of juist helemaal niet aanwezig zijn. Je ziel verlangt van je dat je een bepaald evenwicht in beide probeert te creëren. Het is best nuttig om af en toe eens naar jezelf te kijken en hoe dit er bij jou voor staat.

Belangrijk is dat je de gaven en talenten die je hebt ontvangen zodanig tot ontplooiing laat komen dat je ziel naar de hoogst mogelijke trap van ontwikkeling wordt gevoerd en het optimaal kan bijdragen tot de verwezenlijking van je levensdoel. Hiervoor is zelfonderzoek van de deugden noodzakelijk. Het ontwikkelen van je deugden zoals tact, moed, zelfbeheersing, billijkheid, mededogen, doorzettingsvermogen, eerlijkheid, nederigheid en loyaliteit vraagt om veel geduld. Het is een zelfonderzoek dat moet gebeuren in volle eerlijkheid tegenover jezelf, met de bereidheid om jezelf te veranderen, maar ook zonder vernietigende zelfkritiek, want deze laatste blokkeert je groei en wordt niet door iets hogers geïnspireerd. Zelfkennis, inzicht in je eigen gedragspatronen, reacties, tekortkomingen, fouten, zwakke punten, maar ook in je sterke kanten, vormt de enige vaste basis waarop je voor je ziel een stevig huis kunt bouwen.

Ik heb gelezen dat onze levenstaak is ‘het streven naar volmaaktheid’. Als bewijs voor de harmonie en de volmaaktheid van het menselijk lichaam beschreef Marcus Vitruvius Pollio hoe een welgebouwde man met gespreide handen en voeten precies past binnen de meest volmaakte wiskundige figuren, de cirkel en het vierkant. Harmonie en volmaaktheid is te vinden in de natuur en in alles wat is geschapen volgens de Gulden Snede. Da Vinci liet zien, dat dat inderdaad het geval is.

zon en maan

Zoals de Maan het onbewuste niveau voorstelt, zo symboliseert de Zon het bewuste niveau. Met andere woorden wanneer je vanuit je zonnekracht leeft dan leef je bewust dan ben je bereid om je gedachten serieus te nemen, ze aandacht te geven of deze te laten gaan. Je zet je gedachten om in woord en daad, je handelt constructief.

Wortelen – aarden

 

Zoals ik al eerder schreef heeft Ibiza mij via beelden weer inspiratie gegeven. Mijn oog valt op de natuur op alles wat er is en waar we niets voor hoeven te doen. Tijdens onze bergwandeling werd ik naar bergwanden getrokken. De verscheidenheid van kleuren en lagen. Ik ging mij afvragen hoe deze rotsen zich eigenlijk vormden. Ik zag de aftakeling en hoe de wortels zich blootgaven. Ik voelde aan de rotswand en merkte eigenlijk dat ik deze met de hand kon afbrokkelen. Ik moest constateren dat er gewoon los zand onder zit, gewoon fijn zand. Toch vormt dit samen een stevige rots waar de wortels zich in vormen en de bomen kunnen groeien.

Het zal je niet verbazen dat ik dit toch weer als een metafoor wil gebruiken. Uit ervaring weet ik dat het voor ons mensen ook ontzettend belangrijk is om geaard door het leven te gaan. Spiritualiteit wordt nog weleens verward met zweverigheid. Het kan zo zijn dat mensen die zich spiritueel willen ontwikkelen veel kennis tot zich nemen en zich met allerlei zaken gaan bezighouden die niet goed verwerkt kunnen worden doordat ze slecht geworteld zijn. Zij lopen dan het gevaar dat ze geestelijk overwerkt raken dat nare gevolgen kan hebben. Er zijn ook jongeren die de harde waarheid hier op aarde willen ontvluchten en denken dat het daarboven beter is. Zij houden zich vooral bezig in het hoofd en er is weinig verbinding met het hart of gevoel, dit komt doordat hier een blokkade op zit. Ook zij zijn over het algemeen niet goed geaard. Ze staan niet met beide voeten op de grond.

Wortels 2 Ibiza
Wanneer je niet geaard of gegrond bent dan kom je minder sterk over. Je bent erg kwetsbaar en je trekt de dingen snel persoonlijk aan. Met andere worden als je wel goed geworteld bent sta je sterker in je schoenen en straal je kracht uit.

Boom Ibiza

Het is dus heel belangrijk om sowieso te werken aan een goede fundering, een basis waar je op kunt groeien. Een stevige grond waar de wortels hun weg vinden zodat je veel voeding op kunt nemen en je door zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling kunt groeien tot een spiritueel wezen. Want als je omgeving niet veilig is, de grond onder je voeten wordt weggehaald dan zullen de wortels geen voeding meer opnemen en val je letterlijk en figuurlijk om.

Aanwijzingen en signalen

Kort geleden werd mij gevraagd hoe je kunt weten wat aanwijzingen en signalen zijn. Tijdens mijn vakantie op Ibiza moest ik hieraan denken, dit kwam omdat ik op mijn bergbeklimming een leuke vondst deed. Het was een stukje hout dat ik opraapte en de eerste gedachte die bij mij opkwam was Isis – het oog van Horus.

oog isis Ibiza

Kort daarna ging ik even zitten met het stukje hout nog in mijn handen voor het maken van een foto en de tijd stond op 11.11 uur. Voor mij zijn dit aanwijzingen en het maakt mij dan ook nieuwsgierig wat het mij duidelijk wil maken.

Ik was nieuwsgierig en op mijn vakantieadres kon ik alleen maar beschikken over mijn IPad en het liet mij weten dat het Isis orakel gaat over het ontwaken van de vrouwelijke goddelijke kracht gaat. Verder werd ik in de gelegenheid gesteld een inzichtkaart te trekken en ik trok de 10-Rad. Deze kaart staat symbool voor voorspoed, geluk in zaken, nieuwe kansen en een nieuw begin. Op een andere site kreeg ik ook de mogelijkheid en hier trok ik de 31-Oogst.

Bij thuiskomst zocht ik naar de boodschap in de Tarot van Isis, dit is een innerlijke weg tot zelfkennis. De Isis Psychekaarten zijn opgedragen aan de Universele Spirituele Liefde die in elk wezen schuilt.

Oog Isis

Het geweten spreekt. Je vervult je plicht. Je ziet de feiten moedig onder ogen. Een stabiele periode van studie en spiritualiteit.

Kaart 31-oogst: Door onze hardwerkende en zorgzame aard hebben we iets tot stand gebracht waarvan we nu de vruchten kunnen plukken. Een periode van materiële welvaart en succes in ons werk. Winst door moeizaam werk. Zomertijd.

 

11.11 uur geeft mij de volgende inzichten.
– Houd je gedachten goed in de gaten en richt je volledig op wat je wilt en niet op wat je niet wilt.
– Let op je gedachten en woorden, want dat zul je manifesteren.

Spirituele doel: 11.11 presenteert u de gelegenheid om na te denken over je spirituele reden om hier te zijn, je opdracht bv.

Synchroniciteit: je leven is uitgegroeid tot totale balans en de les die u nodig hebt om te leren zal verschijnen voor je. ‘Wanneer de leerling klaar is, verschijnt de meester’.

Kerk San Miquel

Enkele dagen later, op onze autotour door Ibiza, bezochten we een kerk San Miquel, deze was versierd en er stond een groot vers bloemstuk in de kerk. Buiten ontmoette ik inderdaad een meester in de vorm van een beeld, hij heeft een boek in zijn hand en wil hiermee zeggen dat kennis wordt overgebracht door middel van het woord. Dit kan in geschreven of gesproken taal zijn. Het zet mij weer aan het denken want mijn verlangen is om de mij verkregen kennis over te brengen door zowel woord als beeld. Mensen die mijn woorden niet kunnen onthouden kunnen misschien wel de beelden in herinnering nemen.

Beeld Meester

De volgende dag wordt mij weer iets duidelijk gemaakt. Ik pakte mijn IPad en lees dat het de feestdag van St. Michaël was geweest. Bij dit feest wordt de wil en de moed aangemoedigd. Het feest is het zinnebeeld dat de mens met zijn bewustzijn wakker moet zijn om het kwaad in de wereld te doorzien en te bevechten. De krachten van de mens worden op dit feest aangesproken. St. Michaël moedigt ons aan om het zwaard ter hand te nemen en ten strijde te trekken. Niet tegen iets of iemand, maar tegen de twee uitersten in ons zelf, die we steeds voelen opkomen, tegen onze innerlijke ‘draken’, leren omgaan met onze eigen zwakke kanten. Daar is moed voor nodig. Tja, en dit is de boodschap die ik wil verspreiden!

Dan het vertrek het einde van onze vakantie ‘volle maan’, ik tik in ‘volle maan oktober’. Tijdens mijn vakantie had ik enkele nachten van iemand gedroomd die voor mij op onverklaarbare reden uit mijn leven is vertrokken. Ik vertrouw op het universum dus heb ik gedacht dat dit voor mij als voor haar de bedoeling moest zijn en nu ontving ik een bevestiging wat mijn gemoed weer rust geeft.

volle maan Ibiza

Veranderingen:
De tegenstelling Uranus in Ram en Jupiter in Weegschaal heeft ons in de periode van december 2016 tot eind september 2017 bevrijd van beperkende relationele ketenen en heeft ons geïnspireerd om belangrijke veranderingen door te voeren in ons leven.

Het evolutionaire karakter van deze oppositie heeft geleid tot plotselinge veranderingen of heeft een schok teweeg gebracht met veranderingen die we niet hadden verwacht.
Alles wat in deze periode plaats heeft gevonden en wat nog zal gaan plaatsvinden ligt buiten onze controle. De gebeurtenissen gebeuren gewoon, omdat ze zo bedoeld zijn.

Ik wil met het bovenstaande zeggen dat wanneer je hoofd leeg is en je zintuigen open staan je op simpele wijze antwoorden krijgt op je vragen en richting krijgt in het bewandelen van je pad. Mijn bezoek aan het Spiritual Festival op Ibiza heeft mij ook nog een mooi inzicht meegegeven. Ik heb namelijk met bewondering gekeken naar  diverse demonstraties van Wataflow zie op Youtube wataflow @ water temple ibiza.  De boodschap die ik voor mezelf meenam is: ‘Wanneer je jezelf volledig in vertrouwen kan overgeven aan de Liefde, je wordt gedragen, bewogen en geleid met souplesse.’ Alles op een natuurlijke en rustige manier.