Een interview met jezelf

Waarom zou je geen interview met jezelf houden. Op deze manier leer je jezelf beter kennen. Je krijgt antwoorden op de volgende vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Wat doe ik?

Interview met me zelf (19 februari 2016)

1. Je bent geïnteresseerd in filosofie, religie en mystiek. Wat trekt je daarin zo aan?

De diepgang, nadenken over de zin van het leven. Inzichten serieus nemen en ernaar handelen.

2. Welke filosofen, schrijvers en denkers hebben je het meest geïnteresseerd?

Galina Ashley, Socrates, Helena Blavatsky, Paulo Coelho, Geert Kimpen, Marianne Fredriksson, Pamela Kribbe.

3. Waarom is dat bij de eerste persoon die je noemde het geval? Heeft die persoon ooit een uitspraak gedaan die je heeft geraakt?

Ik ontving in een moeilijke tijd van mijn leven een boek van mijn schoonzuster met als titel ‘zelfontplooiing door kunst’, geschreven door Galina. Dit boek heeft mij geïnspireerd en hierdoor ben ik een creatieve cursus gaan volgen. Hierin kon ik mijn emoties uiten. Zij heeft mij geraakt en ik ben ook haar andere boeken gaan lezen en uiteindelijk kwam dit tot een ontmoeting. Op een gegeven moment ben ik haar gaan opzoeken in Zwitserland om mijn rugzak definitief te legen zodat er ruimte kon komen voor iets nieuws.

4. Hoe probeer je de hang naar het spirituele in je dagelijks leven te integreren?

Gewoon te leven en mijn hart te volgen, proberen bij mezelf te blijven en commentaar langs mij heen laten gaan. Liefde delen en proberen elkaar te begrijpen.

5. Hoe gaan de mensen in jouw leven – je relatie, je vrienden – met jouw interesse in die zaken om? Delen zij je interesse of voel je je er alleen in staan?

Niet iedereen deelt mijn interesse maar dat hoeft ook niet. Het is heel lastig om al mijn inspiratie met anderen te delen. Ik vertel wel alles aan mijn man en hij doet zeker moeite om mij te begrijpen. Ook ben ik vrijwilligster in een woon- zorgcentrum en daar kom ik wekelijks bij een dame waar ik alles aan kwijt kan en er is een dame die het juist allemaal heel goed begrijpt en blij is dat ze mij heeft gevonden. Verder coach ik zo nu en dan mensen en daar kan ik ook veel in kwijt.

6. Er wordt wel gezegd dat de zware dingen een mens tot groei en ontwikkeling brengen. Welke periode in je leven vond je het moeilijkst?

Het verlies van mijn baan is écht het alle moeilijkste geweest, naast dit verlies verloor ik ook mijn twee huisdieren en dit alles bracht mij in een diep diep gat.

7. Heeft die ervaring jou achteraf ook iets goeds gebracht?

Jazeker, het heeft mij aangezet tot een zoektocht naar mezelf, met alles wat daaruit voortgevloeid is.

8. Zie jij de crisis die we nu ervaren op het gebied van milieu en economie ook als een kans om op een andere, betere manier te gaan leven?

Als je het mij vraagt is het, hoe vervelend ook, noodzakelijk om vanuit chaos weer te gaan bouwen. Op dit moment lijkt alles om religie te draaien en ik ben van mening dat religie ‘geloven in jezelf – in je ware Bron is’. Als we allemaal vrede in onszelf vinden dan komt er op een dag vrede in de wereld. We moeten beseffen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze gedachten – woorden en daden.

9. Geloof je dat jij daar zelf een rol in te spelen hebt?

Ja dat denk ik wel. Ik wil jongvolwassenen zeker helpen om op deze wijze naar zichzelf te kijken, en helpen datgene te veranderen wat ze belemmerd om te zijn wie ze in wezen zijn.

10. Wat vind je belangrijk om over te brengen aan een volgende generatie?

Ik wil de volgende generatie leren bewust te leven, ze laten zien dat alles begint bij je zelf.

11. Waar haal je die wijsheid vandaan?

Deze wijsheid heb ik vooral door ervaringen en het zoeken naar oplossingen. Dit kwam dan weer uit boeken, ik heb er heel veel verslonden maar alle kennis serieus genomen en aan mij zelf gewerkt.

12. Zou je willen dat iemand die dingen tegen jou had gezegd toen je jong was?

Toevallig heb ik hierover nagedacht. Mijn oma was al op haar 65e in het verzorgingstehuis en mijn opa werd dement. Ik ben niet vaak op bezoek geweest maar misschien had zij mij ook wel veel te vertellen. Mijn moeder heeft het vooral erg druk gehad met haar kapsalon en hierna vrijwilligerswerk, zij stelde zich ook altijd dienstbaar op maar heeft niet veel gelezen. Ik heb wel veel van mijn dromen en ideeën met haar kunnen delen.

13. Wat is voor jou het grootste goed in het leven?

Liefde, harmonie en schoonheid. Op een verantwoorde manier met elkaar omgaan en elkaar helpen waar dat mogelijk en noodzakelijk is.

14. Geef je daar ook echt prioriteit aan?

Ik doe mijn best, in mijn meditaties vraag ik om de dingen op mijn pad te zetten omdat ik denk dat ik meer kan als dat ik nu doe. Toch durf ik het betaalde werk, een baan waar veel van mij verwacht wordt, niet meer op te zoeken. Ik ben bang dat dit mij opnieuw ziek zal maken.

15. Tot slot: hoe zie je je eigen toekomst en die van de wereld?

Ik zie nog wel een tijd van onrust, maar mensen zullen uiteindelijk wel naar zichzelf moeten gaan kijken omdat verandering noodzakelijk is in vele opzichten. Er is al een groep mensen die hier bewust mee bezig is en laten we hopen dat dit net als een olievlek groter en groter gaat worden.

Camelia Japonica

camelia

 

Op 23 april jl. kreeg ik in mijn slaap het volgende te horen: ” Het beloofde land word je aangeboden. Er staat één boom met vruchten. Het is de boom van kennis en wijsheid. Je mag er iets van gaan maken. Belangrijk is hoe komen de vruchten tot ontwikkeling? Hoe zaaien zij zich uit?”

Gisteren ontdekte ik dat de Camelia ofwel Japanse Roos, die ik ter nagedachtenis aan mijn moeder heb gepland, een vrucht draagt. De symboliek van deze boom is ‘mijn lot ligt in jouw handen’.

Ik heb de foto naar Groei en Bloei gestuurd en ze gevraagd of dit vaker voorkomt? Zij stuurde mij het volgende bericht: ‘Het gebeurt een enkele keer dat een Camelia in ons land vruchten zet. Het klimaat is niet ideaal en daarom is het eerder uitzondering dan regel. In theorie zou u de zaden uit de vrucht in het voorjaar kunnen zaaien en met enig geluk groeien daar dan nieuwe planten uit.

Het is de vraag of die uiteindelijk mooier zullen bloeien dan de moederplant. Vaak valt het tegen. Het is leuk om er eens een vrucht in te hebben, maar het kweken van planten is omslachtig en met gering resultaat. Niet doen dus, behalve als u dat eens wilt proberen.

Je begrijpt dat de boodschap van 23 april mij uitdaagt om het zaad te zaaien daar dit staat voor kennis en wijsheid. Ik heb dus nadere instructies gevraagd zodat ik in het voorjaar de proef op de som kan gaan nemen. Ik denk maar zo, ik heb niets te verliezen alleen te winnen. Misschien krijg ik plantjes die ik kan weggeven.

De maan van de roos

Maan van de Roos 7 augustus 2017 staat voor OFFER
Deze Maan van de Roos, is een mooie tijd om te overdenken wat je (spiritueel) hebt vergaard en hier je dankbaarheid voor te uiten.
Dit kun je doen door iets te offeren wat je medemens of moeder aarde een stukje op weg helpt of beter maakt…. tijd 20.12 uurroos

Op dit moment heb ik een tak van de hibiscus in een vaasje staan, deze is wortel aan het schieten. De symboliek van de hibiscus is ‘kracht’, ik besluit daarom deze tak te planten en hiermee kracht te planten. De kracht die moeder aarde nodig heeft om de wereld haar schoonheid te laten zien. De kracht die ik nodig heb om de wereld te laten zien wat we met elkaar tot stand kunnen brengen. Het is allemaal zo eenvoudig en simpel om te geloven dat God, wat staat voor liefdesenergie, niet buiten je is te zoeken maar dat je dit gewoon in je draagt. Hiermee ben je geboren, het is je levensenergie die je doet leven. Je hebt het altijd bij je, je kunt steun en hulp vragen wanneer je dit nodig hebt, je moet er alleen in geloven.

Donkere wolk

Als er een donkere wolk aan dreigt te komen dan kan je hiervoor weglopen maar je kunt je er ook voor schuilen en de bui voorbij laten drijven.

In ons leven hebben we allemaal weleens te maken met slecht weer. Soms blijft het bij een dreiging, soms is het een klein buitje maar zo nu en dan is het echt noodweer. In het laatste geval kan het je raken in je emoties. Veelal laat angst zich zien, wat voor schade brengt het noodweer aan. Daarnaast komt verdriet om de hoek kijken, het verlies van de schade die wel of niet herstelbaar is. Het duurt een tijdje voordat je weer orde op zaken hebt gebracht.

Wanneer de rust is teruggekeerd kan je de schade opmaken. Wat wordt ervan je verwacht. Wat kan je zelf doen, waar heb je hulp bij nodig en hoe ziet die hulp eruit? Er staat ons iets te doen om ons leven weer op te bouwen.

De spirituele weg is net zo. Wanneer je op het rechte pad loopt richting het licht dan ondervindt je beproevingen. Je kunt een andere weg inslaan omdat het je te zwaar lijkt maar dan kom je niet op het eindpunt. Je maakt je weg hierdoor langer en kiest voor andere ervaringen. Er wordt wel gezegd dat je krijgt wat je aankunt en daarom moet je erop vertrouwen dat je moed wordt beloond.

Voor mij is spiritualiteit, orde scheppen in chaos.

Ik krijg zo nu en dan weleens ingevingen waar ik dan iets mee mag doen. Zo ontving ik vorige week een boodschap dat ik duidelijk mag zijn over wat ik onder spiritualiteit versta.

Mijn boek ‘Aisha’ valt onder het genre ‘spiritualiteit’. Daar ik mijn boekpresentatie volledig wil maken heb ik hierover nagedacht en het volgende wil ik hierover vertellen.
Voor mij is spiritualiteit ‘orde scheppen in chaos’. Daarvoor is het voor mij belangrijk om voor mezelf ‘leefregels’ op te stellen. Regels waarbij ik prettig, kalm, rustig en in harmonie kan leven. Als ik hierover nadenk is het niet zo vreemd.

We hebben regels nodig om de orde te handhaven:
• We stellen wetten op om orde te handhaven in de maatschappij.
• We stellen regels op om orde te handhaven in het verkeer.
• We stellen huisregels op om in harmonie met elkaar te kunnen leven.
• Waarom is het dan niet verstandig om regels op te stellen om orde te handhaven in je geest?

Het werd mij weer op een mooie manier duidelijk gemaakt waarom ik anders ben gaan leven. Omdat de drukte en chaos om mij heen mij teveel prikkelde en ik hier ’s avonds soms onrustig van was. Je moet namelijk alle indrukken en prikkels die je overdag ontvangt wel kunnen verwerken. Ik houd liever mijn hoofd leeg voor andere belangrijke dingen zoals mijn inspiratie.