Het Koninkrijk van de ziel komt dichterbij.

Eind mei las ik in een van mijn favoriete boeken dat de ‘boodschappers’ van nu de woorden spreken die het koninkrijk van de ziel dichterbij brengt dan ooit. Ik zag dit toen weer als een aanwijzing voor mijn missie. Er wordt namelijk gezegd dat de universele liefdeskracht de mensen in hun hart raakt. Om heel eerlijk te zijn voel ik dat ik een boodschap verkondig, deze luidt: ‘Geloof in je zelf en wordt tevreden met jezelf, dat wil zeggen sta achter je woorden en daden, neem er je verantwoordelijkheid voor.’

In de auto, op weg naar Italië kijk ik op een app van geocaching en ik zie staan: ‘Niets is wat het lijkt’. De vraag die bij mij opkomt is: ‘Wat is het dan wel?’ Ik zoek op internet voor eventuele verduidelijking en ik lees: ‘Als niets is wat het lijkt, dan ben je vrij om door het leven te huppelen, je eigen hemel op aarde te creëren.’ Je kunt je leven zo mooi maken als jezelf wilt, je kunt anderen inspireren dan ben je goddelijk en een prachtig mens tegelijk.’

De eerste dag op mijn vakantieadres lees ik in het boek ‘Aleph’: ‘Ga op onderzoek uit. Het is tijd dat je gaat, dat je je koninkrijk herovert …’. Ik voel het aan alles, het lijkt erop dat ik nieuwe ervaringen mag opdoen. De tijd is rijp!

Levensboom Umbrie

Mijn gedachten hielden zich maar bezig met het ‘Koninkrijk’ en ik realiseerde mij dat de ‘levensboom’ of ‘de boom des levens’ uit de kabbala ook eindigt met het Koninkrijk. Dit blijkt namelijk het eindpunt te zijn. Er zijn vier werelden:
1. De Goddelijke wereld
2. De wereld van de geest
3. De wereld van de ziel, de psyche
4. De wereld van het lichaam
Je bewandelt al deze werelden. In iedere wereld is er een levensboom met tien sefiroth en da’at als poorten van transformatie. In de Jacobsladder zijn deze vier werelden met elkaar verbonden.

Een sefiroth is een lichtkracht. Een Da’at is een moment van realisatie en transformatie, van kennis en weten. Het vormt de overgang van de ziel naar de Eenheid als het ware bewustzijn is aangelegd.

In het Koninkrijk komen alle werelden bijeen en door bewustzijn vindt hier vereniging van het Koninkrijk der hemelen plaats. David was de eerste persoon die naar zichzelf kon kijken, zelfreflectie had en zich ontwikkelde, daardoor bewustzijn verkreeg over de ziel en God.

Kruis Rome

Ik had het verlangen om tijdens deze vakantie te genieten en inspiratie op te doen en ik ben zeer tevreden met wat er aan kennis naar mij toekomt. Voor mij staat het kruis symbool voor het leven. De linkerarm is het verleden, de rechterarm is de toekomst en de verticale balk is het heden. Ik heb een mooi kruis mogen fotograferen op de vreemdelingen begraafplaats in Rome. Het wilde mij zeggen: ‘Je kunt je leven zo mooi maken als jezelf wilt!’

Wat is dat eigenlijke een wedergeboorte?

Ik heb begrepen dat de obelisk vergeleken kan worden met een uitgestrekte piramide. Het is een opgeheven steen en het symboliseert ‘wedergeboorte’. Ik ging op zoek naar mijn bron, een hemel op aarde ofwel het paradijs. Allemaal termen maar wat wil het mij nu écht zeggen?

wedergeboorte

‘Het beloofde land’, is de plek en de omgeving waar ik mij fijn, gelukkig en kalm voel. Waar ik volledig mezelf kan zijn. Waar ik in harmonie met mijn omgeving kan leven.
Heel veel symbolen maken mij dit duidelijk. Belangrijk is dat je innerlijke wereld in evenwicht komt. Dat je streeft naar volmaaktheid en dat je leert van je ervaringen. Dit gaat niet van zelf. Je moet er hard voor knokken, niet te snel opgeven want een pelgrimsreis vraagt om een lange adem en veel doorzettingsvermogen.

Michel Angelo zei: ‘Uw God is overal, zoek hem in uw menselijke hart’. Michel Angelo werd ook wel tijdens zijn leven ‘De Goddelijke’ genoemd.
Uiteindelijk ben ik mezelf bewust geworden dat mijn zoektocht een innerlijke weg is geweest, die mij door de symboliek is verduidelijkt. Ik volg mijn hart en ben nú een strijder van licht, liefde en vrede.

Strijder van licht

Op zoek naar balans in je leven?

Ook de levensboom uit de Kabbala beschrijft wat ervoor nodig is om in evenwicht te komen. De boom heeft drie staanders waarvan de linker staat voor beperking, de rechter voor ruimte en de middelste voor stabiliteit.

Zelf heb ik het graag over het dorp IK. Hierover heb ik ooit gelezen in het boek ‘Zelfontplooiing door kunst’. In het dorp IK wonen vele inwoners (karaktereigenschappen). De een is wat meer aanwezig als de ander. De goede eigenschappen mogen voor iedereen zichtbaar zijn maar de mindere eigenschappen (schaduwkanten) laat je niet graag zien en worden enigszins weggedrukt.

Toch komt dat wat je wegdrukt op een bepaalde manier naar de oppervlakte, want het wil erkend worden, het wil een deel van je zijn. Je omgeving laat je vaak kennis maken met deze schaduwkant van je. Dit ervaar je meestal als een confrontatie je word je bewust van de minder mooie eigenschap.

Belangrijk is dat je meester wordt van je eigen dorp IK, dat je de karaktereigenschappen van jezelf leert kennen. Alles mag er zijn, wanneer je alles voldoende aandacht geeft dan komt er rust en harmonie in je binnenwereld en zal je jezelf stabieler en krachtiger voelen.

Evenwicht Cortona