Homo Deus

Homo Deus – Het Goddelijke zelf – Alles in één.

Homo Deus

Ik heb weer veel stof tot nadenken gehad door het lezen van het boek Homo Deus. De schrijver stelde mij de vragen:

1. Wat voor wereld heeft de mens gecreëerd?
2. Hoe is de mens ervan overtuigt geraakt dat hij de wereld niet alleen beheerst, maar die ook van betekenis voorziet?
3. Hoe heeft het humanisme – de religie waarin de mens centraal staat – de belangrijkste religie ter wereld kunnen worden?

We hebben een wereld gecreëerd die hoge verwachtingen kent. We willen meer, meer en beter. Dit vraagt veel van de mens. Mensen raken opgebrand en zoeken naar rust en verlichting. We raken er gelukkig steeds meer van overtuigt dat er veranderingen moeten komen. Dat groei niet eeuwig kan voortduren, dat alles een grens heeft. Wanneer we over deze grens gaan dan ontstaan er problemen. Natuurlijk moeten we met elkaar de overvloed zien te beheersen maar ook zin geven en werken aan een betere wereld.

Langzaam aan gaan we ook inzien dat de mens centraal staat. Dat we naar binnen moeten kijken en ons bewust moeten worden van onze eigen creaties. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Ik hoor steeds meer mensen zeggen dat ze bezig zijn met minimaliseren. Ze worden zich bewust van de hoeveelheid spullen die ze hebben en verlangen niet alleen naar rust maar ook naar ruimte.

De schrijver stelt nog meer vragen:

4. Zijn organismen echt alleen maar algoritmen en is het leven echt alleen maar dataverwerking?

Voor mijn duidelijkheid zocht ik even op wat ik moet verstaan onder algoritmen. Dit zijn eindigende reeksen instructies die vanuit een gegeven begintoestand leiden naar een bepaald doel. Een organisme of levend wezen kan worden gedefinieerd als een levende, materiële entiteit met een eigen stofwisseling. Hieruit concludeer ik, dat als je bewust leeft dit het beste gaat volgens algoritmen en je hierdoor beter in staat bent om informatie te verwerken. Persoonlijke groei en bewustwording gaat ook het beste met een vastgesteld plan zodat je je weg kunt uitstippelen.

5. Wat is waardevoller: intelligentie of bewustzijn?

Ik denk wel dat je een bepaalde mate van intelligentie moet hebben wil je bewustzijn ontwikkelen. Maar het allerbelangrijkste is de eigenschap geduld om alle informatie te verwerken en in je leven toe te passen.

6. Wat gebeurt er met de maatschappij, de politiek en het dagelijks leven als niet-bewuste, maar hyperintelligente algoritmen ons beter kennen dan we onszelf kennen?

Ik ben bang dat je dan min of meer de macht over jezelf kunt verliezen. Daarom is het verstandig om jezelf goed te kennen en hierin te investeren.
Nadat ik dit artikel had geschreven dacht ik na over een foto die ik hierbij zou plaatsen en ik zag mijn Matroesjka staan en besloot hem te fotograferen. Toen ik de foto zag viel mij het volgende op: De buitenkant van de Matroesjka is door de zon zijn kleur kwijtgeraakt. Wanneer je naar binnen gaat ontmoet je de volgende en de volgende en ga zo maar door tot de kleinste. Ze dragen allemaal hun ware kleur en schoonheid. Maar als je goed kijkt heeft de buitenste het licht vanuit zijn innerlijk ontwikkelt. Dit licht is zichtbaar geworden doordat de ‘ikjes’ zijn bevrijd en er ruimte is gekomen.

De tijd tikt

Ik hoor de klok en mijn gedachten zeggen ‘de tijd tikt, ik zit te lezen in het boek Asclepius en heb mij verplaatst terug in de tijd 331 v.Chr. Ik vraag mij af wat was er toen anders als nu?

De tijd tikt

Ik lees zojuist iets over het leven na de dood en de gruwelen die de religie daarover heeft bekendgemaakt. Dit deden ze met de hoop dat mensen dan zuivere daden zouden verrichten en hierdoor een beter leven zouden leiden. Ik heb enkele weken geleden iets geschreven over het laatste oordeel en daar geloof ik absoluut in. Het is naar mijn mening de bedoeling dat wij zo zuiver mogelijk ons leven leven. Wanneer wij ons allemaal houden aan de tien geboden van Mozes, dan kan het niet anders zijn dat wij meer in vrede met elkaar kunnen leven. Dan hebben wij veel meer begrip voor onze medemensen, familie, vrienden, buren en collega’s. Dan zullen wij veel eerder bereid zijn elkaar de hand toe te steken, onze oren te luisteren leggen en hulp te bieden wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn.

Wanneer we leven in het moment, dan blijft de klok tikken want elk moment gaat weer voorbij. Wanneer je angst hebt, boos bent, je schaamt, jaloers bent of je irriteert, denk hier dan aan, dit moment gaat weer voorbij. Ook wanneer je geniet, geniet dan met volle teugen want ook dit moment gaat weer voorbij. Ik hoor vaak zeggen: ‘Maar dat is moeilijk!’ Ja, het is niet makkelijk ik weet het, je moet hier moeite voor doen. Je moet tijd nemen om je hiervan bewust te worden, je afvragen wat je bang, boos of jaloers maakt. Het heeft je namelijk iets duidelijk te maken en wanneer het je duidelijk is dan heb je iets geleerd. Je bent je ervan bewust geworden.

Abrasax werd door C.G. Jung gekozen als naam voor de God van licht en duisternis, goed en kwaad, het is nooit te laat om balans te vinden in de tegenstellingen die wij in ons leven ervaren.

Vol verbazing vind ik deze creatie van Abrasax designer: https://www.youtube.com/watch?v=rReS3O0vHfE