Mekka

Mekka, de plaats waar de tafelen van Mozes liggen opgeslagen. Ofwel het Goddelijk beginsel in het hart van ieder mens.

De Koran leert ons dat ieder mens geboren wordt met het bewustzijn van God. Ieder mens ‘draagt’ binnenin zijn ziel de kiem van het geloof van Gods Eenheid, die vaak diep begraven ligt onder diepe lagen van onachtzaamheid. Indien een kind niet beïnvloed zou worden door zijn omgeving, zou het opgroeien met het geloof in één Enkele Schepper.

Ieder mens draagt binnenin de kiem van het geloof door de aanwezigheid van het Goddelijk bewustzijn. Het goddelijk natuurlijk bewustzijn, het DNA.
Jezus zijn boodschap was: ‘Laat je niet misleiden door uiterlijke schijn en mooie woorden maar kijk naar de ‘vruchten’ van de mens – hoe hij leeft, hoe hij handelt, hoe hij met zijn medemensen omgaat – en besluit dan of je hen wilt volgen of niet.

Alleen vanuit een lege geest kunnen we onze zoektocht naar het zelf beginnen; naar mijn of jouw eigen waarheid en niet die van een ander! Geef richting aan je eigen leven maar probeer je mening niet op te dringen aan die ander.

Terug naar de basis waarom?

Waarom vind ik het zo belangrijk om terug te gaan naar de basis. Ik voel dat het daarom gaat. Alles valt of staat met een stevige basis. Hoe creëren we dit? Het heeft te maken met kennisoverdracht. Van oudsher werd dit gedaan, hoe ver we ook teruggaan er is altijd overdracht geweest. Ik wil even teruggaan naar de tijd van Confucius 551 voor christus tot 479. Eén van de kenmerken van Confucius was dat hij een hekel had aan chaos. Hij stelde daarom regels op voor orde en overzicht. Het opvolgen van deze riten bracht een beschaafde samenleving. Hij was van mening dat, wie volgens de riten leeft, gelukkig kan worden. Het leidde ook tot een beschaafde samenleving.

Iedereen heeft behoefte om een ander iets te leren. Dat wil zeggen mensen die iets hebben ervaren, waardoor ze kennis hebben om te delen, dit ook werkelijk willen delen. Zeventig procent van wat wij leren, leren wij door ervaring en oefening, twintig procent door erover te praten met anderen en tien procent door formeel leren. Het lijkt mij dan ook zo mooi om een geïnspireerde ervaringsdeskundige over een bepaald onderwerp in de gelegenheid te stellen om deze kennis over te brengen.

Ik heb mij laten inspireren door een artikel waarin ‘de Koran, uitleg voor kinderen’ werd aangekondigd. Ik dacht; wat willen de moslims hun kinderen leren? Ik dacht terug aan een kinderbijbel en dacht; wat wilde ik mijn kind leren? Wat willen Christelijke ouders hun kinderen leren? Ik besloot deze Koran te bestellen maar tevens de kinderbijbel eens te lezen. Zelf ben ik niet grootgebracht met de bijbel dus ik was benieuwd welke verschillen en overeenkomsten ik ging tegen komen. Mijn conclusie is dat we allemaal hebben geleerd over de tien geboden. De Thora, Het Oude Testament en ook de Koran hebben de verhalen van de profeten beschreven. Hoe eenvoudig is het om deze regels allemaal nog eens te lezen en je er misschien mee te verbinden.

Wat is een profeet? Een profeet is een boodschapper van het woord, het woord wat wordt ingegeven op een onverklaarbare wijze. Men noemt het wel ‘openbaring’, ‘ingeving’ of ‘inspiratie’. Niemand kan dit verklaren maar er zijn mensen die via dromen hun boodschap of idee ontvangen. Ook ik weet nog steeds niet waarom ik alles in mijn schoot geworpen krijg. Waarom ik ingevingen krijg die mij in beweging zetten en mij verder laten zoeken.

Het is voor mij belangrijk dat er rust en vrede komt. Tevredenheid in ieders hart, zodat er rust, kalmte en harmonie wordt ervaren. Het lijkt erop dat ik deze wijsheid, de weg ernaar toe mag gaan uitdragen. Ik weet alleen nog niet hoe? Wat is de juiste weg? Welke mensen willen mijn boodschap horen? En als ze hem horen, kunnen ze er dan ook iets mee?  Daarom deel ik het momenteel op mijn blog.

De alchemist

Een citaat uit ‘De alchemist’ van Paulo Coelho.

Het geheim ligt in het heden, als je aandacht besteedt aan het heden, kan je dit verbeteren. En als je het heden verbetert, zal hetgeen erna gebeurt ook verbeteren. Vergeet de toekomst en leef iedere dag van je leven met inachtneming van wat de wet voorschrijft en in het vertrouwen dat je wordt geholpen.