Bezieling en kwaliteit van leven

Ik besloot nog eens mijn boekenlijst door te nemen. Van de meest interessante en leerzame boeken heb ik in het verleden een samenvatting gemaakt. Veel boeken heb ik ook aangeraden in mijn boek Aisha. Maar de boeken die nu mijn aandacht trekken hebben allemaal te maken met ‘bezieling’.

In 1999 had ik een bijzondere ervaring, ik was samen met een vriendin in een boekhandel in Alkmaar. Toen ik het boek ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’ in mijn handen had voelde ik mij bijzonder akelig worden, ik besloot om naar buiten te gaan. Zij kwam achter mij aan en vroeg mij toen: ‘Ingrid kan je mij zeggen welk boek dit was?’ Ik ging samen met haar naar binnen en wees haar het boek aan. Zij vertelde mij dat ik dit boek niet hoefde te kopen maar dat ik hem bij de bibliotheek kon lenen, ik moest hem wel gaan lezen.

In 2000 werd ik aangenomen als managementassistent bij de gemeente Bergen, tijdens mijn gesprek zag ik het boek ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’, bij de gemeentesecretaris tussen haar boeken staan. Ik begreep dat alle managers dit boek hadden ontvangen om te lezen en dit vond ik heel bijzonder. Ik werd uiteindelijk project-assistent op verschillende projecten en heb veel ervaring en kennis op gedaan.

In 2006 werd ik echter ziek en raakte ik uit het arbeidsproces.
Ik kwam bij mijn laatste lezing tot de ontdekking dat mijn doel is geweest: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf!’ Dit heb ik gedaan en ik heb het ervaren als topsport. Twaalf jaar lang, jaar in jaar uit heb ik mezelf een (sub)doel gesteld om te komen bij mijn doel. Ik vond het hard werken en misschien heeft niet iedereen dit gezien of ervaren maar dat hoeft ook niet. Het was mijn weg, mijn missie en ik heb het gedaan omdat ik hiertoe was gedreven. Van binnenuit was er een energie die mij stuurde en mij niet liet stoppen.

Veel schrijvers hebben mij gesteund in dit proces, wat voor mij een pelgrimstocht is geweest en ik besef dat ik hier alle ruimte voor heb gekregen.
Wayne Dyer: uit het boek ‘De cirkel is rond’; Mijn lessen over leven, liefde, geluk en veerkracht.

Dr. Maslow zei vaak dat de toestand van zelfverwerkelijking slechts door een klein aantal mensen kan worden bereikt, omdat de meeste mensen zich bezighouden met het najagen en bevredigen van lagere behoeften: fysieke behoeften, veiligheid, liefde, bij de groep horen en bij anderen in hoog aanzien staan. Hij visualiseerde die lagere behoeften als de basis van de piramide die hij een ‘hiërarchie van behoeften’ noemde. De top van deze piramide beschreef hij als een ‘verheven rijk’ waar slechts een handjevol mensen zich bezighoudt met de zin en het doel van het leven.
We moeten leren hoe we van een op ons ego gebaseerde identiteit, waarbij de nadruk ligt op competitie, angst en uiterlijkheden, kunnen overgaan op een hoger bewustzijn, dat wordt gekenmerkt door vrede, waarheid, liefde en zuiverheid.

Victor Frankl:
Als we niet meer in staat zijn om een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen.

Elisabeth Köbler Ross: uit het boek ‘Dood’:

Het laatste stadium van innerlijke groei: De mooiste mensen die we hebben gekend zijn de mensen die weten wat het is om te verliezen, om te lijden, om te worstelen, om geliefden kwijt te raken, en die hun weg uit het dal hebben gevonden. Deze mensen hebben een waardering, een gevoeligheid, een begrip voor het leven dat hen vervult met compassie, zachtmoedigheid en een diepe, liefdevolle zorgzaamheid. Mooie mensen zijn er niet zomaar.

Gebruik verbeeldingskracht als innerlijke blauwdruk van wat je graag wilt manifesteren. Handel vervolgens alsof die huidige droom al is verwezenlijkt.

Overige boeken die mij vanaf nu nog steeds zullen steunen zijn:
• Bezield leven – Pamela Kribbe
• Bezielde kosmos – Ervin Laszlo
• Bezieling en kwaliteit in organisaties – Daniël Offman
• Confucius – De gesprekken
• Toekomst van de Liefde – Daphne Rose Kingma

Onrecht

Van de week werd ik wakker om 5.55 uur. Ik had de avond ervoor mijn geschreven lezing ingesproken en nog eens afgeluisterd, hierover heb ik nog eens nagedacht. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat mijn rode draad in het leven niet voornamelijk verlies was en het gevoel van in de steek te zijn gelaten. Ik merkte op dat ik bijna bij alle ervaringen het gevoel heb gehad dat mij onrecht was aangedaan.

In alle gevallen stond ik er gewoon alleen voor. Ik moest zelf mijn verantwoordelijkheid nemen en er iets aan doen. Maar hoe pak je iets aan als je niet van ruzie houdt? Ik was altijd een wegloper liet anderen winnen door ze gelijk te geven of er geen woorden aan vuil te maken. Ooit heb ik een advocaat in handen moeten nemen maar ook hij legde het werk bij mij neer. Bij het laatste conflict met mijn werkgever moest ik toch weer een beroep doen op een advocaat terwijl strijden niet bij mij past. Ik voelde mij zo onrechtvaardig behandeld. Ik heb de situatie uiteindelijk, nadat ze mijn verhaal hadden gehoord,  maar aanvaard zodat ik verder kon met mijn leven.

Nu besef ik dat ik mijn levensles moest leren, de bedoeling is dat je vanuit liefde handelt. Je moet leren voor jezelf op te komen maar je moet wel leren  vergeven zodat je niet met wrok door het leven gaat. Mijn gedachten gaan naar de ‘Gouden driehoek’ van mijn piramide van Dante. Hoop, geloof en liefde wanneer je van hieruit kunt leven dan is het leven veilig, vredig en kalm.

555 = een engelenboodschap en deze wil mij laten weten:

Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt. (Ik besluit tot overgave en wacht af wat er verder op mijn pad wordt gezet).

 

 

Acceptatie

Vanochtend ging ik al vroeg op stap met mijn zus voor een stiltewandeling in het duingebied van Egmond. Tijdens de wandeling gingen we even van het pad af en namen plaats tussen de bomen. In mijn gedachten ontstond de volgende vraag:

‘Zou ik een boom willen zijn?’

Boom Ibiza
Mijn antwoord was direct; ‘Neen, het lijkt mij saai, je staat daar maar, wel te midden van andere bomen maar toch … Zo nu en dan een bezoekje van een vogel, de jaargetijden zijn voor iedereen hetzelfde maar toch ….

‘Ik ben toch liever mezelf.’

Nadat we hadden genoten van de prachtige zonsopgang vervolgde we weer onze wandeling. De vraag bleef mij bezighouden.

‘Zou ik die of dat willen zijn en waarom of waarom niet?’

Het gaf mij inzicht. Wanneer zou ik iemand anders willen zijn? Volgens mij is dat wanneer ik zie dat het iemand anders goed gaat, wanneer iemand gezond, vitaal en gelukkig is. Dan zou ik zo iemand wel willen zijn. Ik zou dan te weten willen komen hoe die ander zo is geworden zodat ik hetzelfde misschien kan bereiken.
Maar … wanneer wil ik niet iemand anders zijn? Dat is waarschijnlijk het tegenovergestelde. Als ik zie dat iemand het moeilijk heeft. Wanneer zijn gezondheid het laat afweten, wanneer er veel zorgen zijn en hij hierdoor veel lijdt. Ik zou die ander dan niet willen zijn. Ik bewonder die persoon dan wel dat hij met zijn last door het leven gaat.

Mijn conclusie  is dat ik mijn medemens van nu af aan zal accepteren wetende en niet wetende wat er in hem om gaat. Niet alles is namelijk zichtbaar.

Zoektocht

‘Het leven is een zoektocht naar de waarheid.’ (Socrates)

De uitnodiging voor het geven van mijn lezing houdt mij toch wel weer even bezig. Ik heb zojuist een nieuwe inleiding geschreven. Ik ben er namelijk van overtuigt dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven.

socrates

Wanneer het leven lijkt op een lijdensweg dan zijn we aan ons zelf verplicht om op zoek te gaan naar de oorzaak. Er wordt dan van ons gevraagd om open en eerlijk naar je eigen leven te kijken. Ik noem dit ‘de rode draad’.

Alleen dan kan je inzicht krijgen in de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, waar je mogelijk nú, in het heden, last van hebt. Wanneer je hiervan bewust wordt heb je opnieuw de mogelijkheid om een keuze te maken. Je gaat door in hetzelfde patroon of je brengt verandering aan. Dit vraagt vaak om moed en doorzettingsvermogen. Zoals ik al eerder zei is het belangrijk om eerlijk naar jezelf te zijn. Spreek dus je intentie uit en verbind je hiermee. Het is een steuntje in de rug als je voor jezelf een schrift aanschaft en je vorderingen dagelijks noteert. Met het uitspreken van je intentie heb je jezelf ook een doel gesteld. Je blijft jezelf aanmoedigen totdat je tevreden bent met het resultaat.