Ben jij net als ik op zoek naar vrijheid?

Zojuist heb ik een oude collage ingeschilderd. Ik had hem in 2016 gemaakt maar de achtergrond gewoon wit gelaten. Zo heb ik er nog velen. Mijn man vond ze niks en ook niet af. Voor mij gaat het voornamelijk om de beeldspraak maar toch besloot ik ermee aan de gang te gaan.

vrijheid

Toen ik ermee bezig was kwam ik tot de ontdekking dat het eigenlijk mijn zoektocht naar vrijheid moest voorstellen. De kabbalistische levensboom is de weg naar de Hemelse driehoek die staat voor:
1. De kroon
2. Wijsheid
3. Begrip
Verder heb ik personen en beelden weergegeven die allen liefde en zachtheid uitstralen. Uiteindelijk gaat het om het gevoel van vrijheid. We moeten de sleutel zien te vinden van ons hart, wanneer we hier binnegaan dan tref je je ‘innerlijke kind’, die je zal laten genieten van alles wat er te vinden is in het heden. Hij zegt: ‘Kom dans met mij en leef!’
We zijn een kind van de eeuwigheid en hier op aarde om te groeien, om je ziel rijker te laten terugkeren. Wanneer je je hiervan bewust bent kan je je vrij en gelukkig voelen. Dit is wat ik momenteel ervaar.

Denk jij wel eens na over religieuze macht?

Ik ben mij aan het verdiepen in macht of liever gezegd het einde van macht. Zoals ik natuurlijk al wist zijn er veel machthebbers maar waar ik voornamelijk in geïnteresseerd ben is de religieuze macht.

Ik las dat er in de laatste eeuw een enorme groei is van pinksterkerken in de wereld. Ik vroeg mezelf dan ook af waarin gelooft deze gemeenschap. Wat ik begrijp is dat zij voornamelijk geloven in de Heilige Geest en dit wordt gezien als een nieuwe fase in het christen zijn. Om heel eerlijk te zijn kan ik hier ook in geloven, maar ik heb mijn innerlijke weg bewandeld die mij zeker in mijn denken en gedrag heeft veranderd. Ik heb veel gesnuffeld bij andersdenkenden en andere religieuze gemeenschappen maar sloot mij nergens bij aan. Wat mij is opgevallen is dat in de basis iedereen naar het zelfde streeft en dat is vrede, rust en geluk.

Natuurlijk kan een gemeenschap hier aan bijdragen. De broeders en zusters, zoals ze worden genoemd, kunnen je steun geven, een luisterend oor voor je zijn. Een pinkstergemeenschap, heb ik mij laten vertellen, vraagt om een donatie van 10% die is gebaseerd op het inkomen. Ik kan mij herinneren dat ze dit vroeger in de katholieken kerk ook deden en dit werd ook weer afgedragen aan het Vaticaan. Geld geeft macht en dat blijkt dus het geval te zijn. We weten allemaal hoeveel macht het Vaticaan heeft in de wereld, er gaan verhalen over de Vaticaanse bank maar ik weet niet of deze waar zijn. Wel zie ik dat mensen de macht over zichzelf uit handen geven. Geld is een ruilmiddel met andere woorden hier mag je iets voor terug verwachten maar wat is dit dan?

logo

Dit is mijn logo en staat symbool voor het volgende:
• Sta met beide voeten op de grond. Zet jezelf in het licht. Laat je energie stromen en wordt meester over jezelf.

Ik heb geleerd dat je jezelf mag zuiveren van gedachten en daden die je nog dwars zitten vanuit het verleden. Je wandelt als het ware je leven terug voor zover het je lukt. De situaties die je tegenkomt en die je nu nog tot last zijn ga je nader bekijken en je vraagt jezelf af of je hier iets van hebt geleerd in het heden. Reageer je nog steeds zoals je vroeger reageerde of zie je het nu anders en handel je hier nu naar?

Vergeving is op deze weg heel belangrijk, wanneer iemand je iets heeft aangedaan probeer die dan te vergeven zodat je zelf bevrijd wordt van de gedachten over deze herinnering. Zijn er situaties waarin jij een ander iets hebt aangedaan, probeer jezelf dan ook te vergeven blijf niet zitten met een schuldgevoel. De situatie ligt in het verleden, wanneer je er nu nog iets aan kan veranderen doe het dan maar anders moet je het écht loslaten.

Wanneer dit je lukt dan zal je merken dat het in jezelf veel rustiger gaat worden en dat je in het heden anders naar mensen zult gaan kijken. Iedereen maakt namelijk in zijn leven situaties mee waar hij achteraf niet trots op is. Wanneer we geen fouten maken leren we ook niet en daarom is het leven een leerschool.

Je hoeft niemand macht te geven om gelukkig te willen worden, je moet leren om macht over je eigen gedachten, woorden en daden te krijgen. Gewoon als een goed mens in de wereld staan dan komt dat gevoel van vrede er absoluut. Dan is je geest wakker en leef je bewust!

Wat is geloven, hoe denken we hierover?

Alles zet mij aan het denken.

Waarom

• Wat is een gedachte?
• Wat is een woord?
• Wat is een verhaal?
• Wat is een boek?
Wat is waar?
• Wat is een vorm?
• Wat is een beeld?
• Wat is een documentaire?
• Wat is een film?
Wat is waar?

Geloof

Wat kan of moet ik geloven?
Ik heb ontzettend veel verhalen en boeken gelezen en ze brengen mij ergens. Ze laten mij nadenken en telkens weer moet ik mezelf afvragen: ‘Is dit waar, is het fantasie of werkelijkheid?’
Zelf schrijf ik verhalen en ik heb ook een boek geschreven. Ik weet dat wat ik heb geschreven voor mij waarheid is maar de persoon die het leest kan zichzelf ook afvragen; ‘Is dit waar?’
Alles maar ook alles begint met een gedachte. Waar komt dit vandaan? Waarom luisteren we, lezen we, kijken we en geloven we? Wat heeft je gevormd? Het Oude Testament, de Bijbel, de Koran, de Thora, de Veda’s, de Tao Te Ching, de Avesta of ben je geïnspireerd door gesprekken van filosofen.
Nogmaals: ‘Wat is waar?’

Mijn conclusie:
Wie of wat je ook bent, je bent ergens in gaan geloven en dit heeft je gevormd. Het lijkt mij zinvol om hiervan bewust te zijn, dat ieder medemens net zo als jij zijn ervaringen heeft alleen op een ander moment, in een andere omgeving en daardoor andersdenkend is. Hierdoor niet beter of slechter!

Het zonneleven maakt mij blij

Ik lees in het tijdschrift Pentagram dat de aardse mens zich vanaf zijn geboorte zou moeten bezinnen op zijn taak met betrekking tot de andere – in- hem, de mens. Want, zoals gezegd, die twee moeten één worden. Er wordt het een en ander geschreven over het Zonneleven ofwel de eeuwigheid.

Zonnebloem met openjeemotie

Mijn focus is momenteel gericht op dit leven, ik heb heel bewust in het voorjaar veel zaadjes gepland van zonnebloemen, een groot gedeelte weggegeven maar velen opgekweekt voor in de volkstuin. Iedere dag geniet ik van deze prachtige bloemen, ze vertellen mij steeds iets nieuws.

Zo laat de natuur zien hoe uniek alles is, er is geen bloem hetzelfde en ook is alles niet perfect. Imperfectie hoeft dus niet aan schoonheid te verliezen. Het is anders maar toch een met het geheel. Ik kan er zelfs enorm blij van worden en daarom deel ik mijn foto’s met jullie.

zonnebloem uniek

De bloemen zitten vol met zaad en zijn ontzettend zwaar waardoor de meesten naar beneden hangen wat ik natuurlijk ontzettend jammer vind. Ze horen naar de zon gericht te zijn maar helaas. Nu is mijn taak de zaden te beschermen tegen muizen en vogels zodat ik ze volgend jaar weer kan zaaien of consumeren.

Lang leve de Zonnebloem!