Urantia ofwel Aarde

Urantiaboek

Ik was geraakt door een boek dat ik had gelezen ‘De wonderbaarlijke reis’ geschreven door Winston Lucassen. Toen ik hem een email had gestuurd en mijn beleving met hem had gedeeld wees hij mij op het ‘Urantiaboek’. Het heeft mij weer veel inspiratie gegeven en wat ik altijd met ieder goed boek doe is er een samenvatting van maken. Ik haal er voor mezelf belangrijke citaten uit zodat ik deze nog eens kan nalezen. Het Urantiaboek heeft meer dan 2000 bladzijden dus dat zou ik niet zo snel in zijn geheel nog eens lezen vandaar.

Mijn man vroeg zich af of het geen sekte was waar ik mij mee bezig ging houden maar dat werd mij snel duidelijk.

Volgens Max Weber zijn definitie is een kerk sociologisch gezien een religieuze organisatie, waar lidmaatschap door traditie bepaald wordt en waar men bij (of vlak na) geboorte lid wordt; een sekte is ook een religieuze organisatie, maar lidmaatschap daarvan is een keuze van het (aspirant) lid.
Ernst Troelsch (leerling van Weber) werkte het verschil tussen kerk en sekte verder uit en stelt dat de kerk de wereld zoals die is als een uitgangspunt neemt en er in zekere zin een compromis mee aangaat, terwijl de sekte zich juist afzet tegen de wereld en er in ieder geval geen compromissen mee sluit.

Als een religieuze organisatie de samenleving en de cultuur zonder meer kan accepteren, zoals ze zijn, dan is er geen sprake van spanning en is zo’n organisatie of groep als een kerk te beschouwen: de kerk vertegenwoordigt een levensbeschouwing, die zich goed verdraagt met de algemene cultuur of daarmee geheel samenvalt.

De Nederlandse overheid is van mening dat er geen bijzondere maatregelen tegen sekten en nieuwe religieuze bewegingen genomen hoeven te worden, een standpunt dat werd bevestigd door een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat in 2014 werd gepubliceerd.

Bovenstaande informatie was voor mij even belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende meningen die men erop na houdt. Ik ben naar de jaarlijkse bijeenkomst geweest van Stichting Urantiaboek Nederland (SUN) die jaarlijks wordt gehouden op 21 augustus, de geboortedag van Michael van Nebadon in de menselijke incarnatie van Joshua ofwel Jezus van Nazareth.

Ze beschouwen Het Urantia Boek (gratis te downloaden op http://www.urantia.nl) als een stap in de voortgaande evolutie van de menselijke samenleving. Het hangt niet samen met de spectaculaire periode van baanbrekende revolutie, ook al lijkt de timing daarop. Het Boek is bestemd voor het tijdperk direct volgend op de huidige ideologische worsteling. Dat zal de tijd zijn waarin mensen bereid zijn te zoeken naar waarheid en gerechtigheid. Als de chaos van de huidige verwarring voorbij is, zal het gemakkelijker zijn de kosmos te formuleren naar een nieuw en verbeterd tijdperk van menselijke relaties. En daarvoor is het Boek gemaakt. Toch is de publicatie van het boek niet uitgesteld tot die (mogelijk) enigszins ver verwijderde datum. Een vroege publicatie van het boek zorgt ervoor dat het bij de hand zal zijn voor training van leiders en leraren. Het is ook van belang dat het onder de aandacht komt van bemiddelde mensen, die bereid zullen zijn te voorzien in fondsen voor vertalingen in andere talen.

Publicatie van Het Urantia Boek met internationaal copyright was op 12 oktober 1955. In Nederland uitgegeven januari 1997.

Het Urantia Boek (oorspronkelijke Engelse titel: The Urantia Book) is een spiritueel en filosofisch boek dat het wezen en de natuur van God en zijn relatie met het universum beschrijft. Het boek bestaat uit 196 hoofdstukken (‘Papers’) in vier delen met 2.097 pagina’s. De eerste druk verscheen in oktober 1955. Het zou zijn doorgegeven door een anonieme paranormaal begaafde persoon, die slechts zeer schaars (op een of twee plaatsen) genoemd wordt in de teksten, zoals in Verhandeling 110.

De Richter van de mens door wie deze communicatie tot stand komt, heeft zo’n grote vrijheid van handelen omdat deze mens vrijwel geheel onberoerd blijft door alle uiterlijke manifestaties van de innerlijke aanwezigheid van de Richter: het is inderdaad een gunstige omstandigheid dat hij zich welbewust in het geheel niet druk maakt over de gehele procedure. Hij heeft een van de zeer ervaren Richters van zijn tijd en generatie.

De Richter, of de Gedachtenrichter, wordt in de tekst als een soort geestelijke component beschreven die ‘in ons komt wonen’ op het moment dat we als jong mens voor het eerst met hart en ziel een morele beslissing nemen. Anno nu zou dit moment rond de zestigste levensmaand liggen, aldus de tekst. Ten tijde van de allereerste mensen viel dit moment beduidend later: rond het elfde of twaalfde levensjaar.

Sinds 1955 is het in diverse westerse en oosterse talen verschenen. Een concordantie is via de Urantia-internetsite (in het Engels en in het Nederlands) te raadplegen. De Nederlandse vertaling zag in 1997 het licht, net als de Engelse versie op dundrukpapier. Vooral in Amerika zijn er studiegroepjes in de grotere steden.

Tot zover de informatie over het ontstaan van het Urantiaboek, ik sta momenteel in het leven waarin ik mij bewust ben dat alles eenheid is, dat we inderdaad allemaal met elkaar verbonden zijn en dat alles wat we uitzenden in gedachten, woord en daad consequenties heeft voor het geheel. Daardoor kan ik mij heel goed vinden in deel IV ‘Het Leven en Onderricht van Jezus’. Ik wil helemaal niemand iets opdringen maar het verhaal zet je wel tot nadenken en ik heb het met plezier gelezen. Misschien dat ik je kan inspireren om het boek te downloaden en zelf te ervaren of het iets voor je is of niet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s